Bildeportefølje


 

Maleoppdrag i Prahmsgate i Kongsberg sommeren 2017.

TA KONTAKTEpost:

post@br3eiendom.no


Vakttelefon:

+47 94 787 103


Org.nr. 917201994MVA

BR3 Eiendom- & malerservice

 

VEDLIKEHOLD AV BYGG & EIENDOM

 

OSLO - VIKEN - TELEMARK

 

• UTVENDIG VASK • SKRAPING • MALING

 

• DETALJARBEID INNE & UTVENDIG

 

• ETTERSYN & REPARASJONER

 

• VAKTMESTERTJERNESTER

 

© 2020 BR3 Eiendom. Alle rettigheter reservert.